Tekst i zdjęcia: Ewa Polańska

Położenie: 
Leszno koło Kampinosu. 

Główne atrakcje: 
Najgrubsze drzewo w Polsce. W pozostałościach parku dworskiego Karpinek rośnie topola białodrzew mająca 11,20m obwodu w pierśnicy czyli na wysokości 1,3m. Miała kiedyś piec konarów , z czego teraz pozostały cztery z tego jeden martwy. Niedaleko rośnie również piękny okaz pomnikowego wiązu zwyczajnego. W Lesznie jest jeszcze kilkusetmetrowa zabytkowa aleja lipowo-jesionowa.

Topola - najgrubsze drzewo w Polsce


Położenie: 
Kilka kilometrów dalej w stronę Żelazowej Woli. 

Główne "atrakcje": 
Trzykilometrowa zabytkowa aleja obsadzona ponad 700 lipami i jesionami zwana "Aleją Chopina" rozpoczynająca się we wsi Łazy.  W Granicy znajduje się muzeum przyrodnicze Kampinoskiego Parku Narodowego.


Położenie:
Kampinos, naprzeciwko drewnianego barokowego kościoła po prawej stronie szosy , przy plebani 

Główne "atrakcje": 
Dwa piękne stare dęby.

 

Położenie:
Zaborów, plac przed kościołem. 

Główne "atrakcje": 
Wielka ilość gawronich gniazd, przede wszystkim na przełomie kwietnia i maja.